Toiminta-alue

Toiminta-alueellaan vesihuoltolaitoksen on huolehdittava vesihuollosta vesihuoltolain mukaisesti. Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen.

Vesihuoltolain mukaan toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Liityttäessä viemäriverkostoon ei kiinteistön tarvitse täyttää paljon keskustelua aiheuttanutta talousjätevesiasetusta.

Jätevesivastuut ovat yhteiskunnan asettamia velvoitteita, osuuskunta on vain keino ratkaista jätevesihuolto pitkävaikutteisesti ja edullisesti. Jokaisen olisi hyvä hoitaa jätevesien käsittelynsä yhtä hyvin kuin toivoo naapurinsakin hoitavan.