Kumpusen vesihuolto-osuuskunta

Kumpusen vesihuolto-osuuskunta on jäsentensä omistama palveluosuuskunta, joka tuottaa vesihuollon palveluita Kumpusen, Räimän ja Ylälehdon kylille. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta ja tarjota vesihuoltopalveluja jäsenille pääasiassa osuuskunnan toiminta-alueella. Osuuskunnan tavoitteena ei ole tuottaa voittoa vaan palvella jäseniään.

Osuuskunnan ylin päätäntävalta on jäsenistöllä, joka osuuskunnan kokouksessa päättää sääntömääräisistä asioista ja valitsee osuuskunnalle hallituksen. Vuosikokous pidetään keväällä ja kokouskutsu julkaistaan Uutis-Jousessa. Osuuskunnan hallitus toteuttaa osuuskunnan kokouksen päätöksiä. Hallituksessa on viisi jäsentä ja enintään viisi varajäsentä.

Kumpusen vesihuolto-osuuskunta perustettiin vuonna 1990. Viemäriverkoston rakentaminen aloitettiin vuonna 2005. Viimeisimpänä saatiin päätökseen Ylälehdon alueen rakentaminen kesän 2009 aikana.

Talousvesi on peräisin Siilinjärven kunnan vesijohtoverkostosta ja on pohjavettä. Jätevedet johdetaan paineviemärilinjaa pitkin Siilinjärven kunnan Jynkänniemen keskuspuhdistamolla. Vesi- ja viemäriverkoston pituus on noin 50 km. Tällä hetkellä verkostoon on liittynyt noin 250 kiinteistöä. Osuuskunnan talousvedenkulutus on noin 15 000 m3 ja jätevettä tuotamme noin 22 000 m3 vuodessa