Kumpusen kartta

Kartan punaiseen pisteeseen tulee Kumpusen kylätaulu.